Auteurs van Verzamelen Magazine

Op deze pagina stelt een deel van de vaste auteurs die regelmatig voor Verzamelen Magazine schrijven zich aan je voor.

Lia Bruyn

Lia Bruyn

Schrijft al een aantal jaren voor Verzamelen magazine. Haar achtergrond stamt uit het maatschappelijk werk: beleidsadviseur sociale zekerheid. Lia heeft ook een dichtbundel geschreven en een opleiding gevolgd aan de school voor de journalistiek. Zij is vooral geïnteresseerd in de persoon achter de verzameling. Immers, elk mens is uniek, elke verzameling daardoor vaak ook. Lia is tevens trouwambtenaar.
Margot Hupkes

Margot Hupkes

Margot schrijft ruim 15 jaar voor Verzamelen magazine. Margot is afgestudeerd in een aantal talen en kunstgeschiedenis. Zij is geïnteresseerd in antiek en kunst in de breedste zin van het woord. Ze heeft jarenlang artikelen geschreven over restauratie van meubels. Margot verzamelt poppenkamers en daarbij behorende inrichting uit de periode 19e eeuw tot 1920. Inmiddels heeft zij een bescheiden collectie opgebouwd van zo´n 60 stuks welke o.a. in Zwolle zijn tentoongesteld. Zij heeft een boekje geschreven over poppenhuizen.
Bernard van Noordwijk

Bernard van Noordwijk

Bernard van Noordwijk bouwde vanaf 1965 een verzameling op van kerkboekjes met zilveren sloten uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Hij verdiept zich in de functie, ornamentiek plus oorsprong en wisselt onderzoeksgegevens uit met universiteiten, musea, bibliotheken, zilverexperts, antiquaren, enz. Hij publiceert in binnen- en buitenlandse tijdschriften voor antiek, kunst, lectuur en geschiedenis. Zijn collectie is getoond tijdens de expositie ‘Zondags Zilver’ in Amsterdam (2006), Den Bosch, Antwerpen en Goes (2008), waarvoor hij ook het begeleidend boek schreef. O.a. voor deze collectie, expositie en catalogus is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2007). Zijn tweede boek verscheen onder de titel ‘De Erfenis van Kortjakje’ (2009). Hij is lid van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap en de Nederlandse Zilverclub. Zie voor informatie: www.stichtingcollectievannoordwijk.nl.
Steven Walter

Steven Walter

Steven is bedrijfsjournalist voor de politie regio Gelderland-Midden, schrijft bovendien voor de Kunstkrant en voor voetbalbladen in Nederland en Engeland. Van huis uit is hij geen verzamelaar, maar heeft hij een brede interesse en is in zijn schrijven vooral op zoek naar de passie van de verzamelaars.
Anne-Rose Hermer

Anne-Rose Hermer

Anne-Rose schrijft sinds 2001 voor Verzamelen magazine. Ze is schrijfster/verslaggeefster en heeft onder andere twee jeugdboeken op haar naam staan voor jongeren met lees- en leerproblemen. Deze boeken zijn ook bestemd voor jongeren die doof zijn omdat gebleken is dat deze twee doelgroepen bij lezen op dezelfde obstakels stuiten. Op www.peuteren.nl staan een aantal kinderverhaaltjes van haar. Zij verzamelt op zeer bescheiden schaal tunes van televisieseries, maar durft zich niet te vergelijken met de verzamelaars die ze interviewt voor Verzamelen magazine. Anne-Rose schrijft ook graag over lokale politiek, onder andere voor een Rotterdams huis-aan-huisblad.
Anneke Hüsecken

Anneke Hüsecken

Anneke heeft opleidingen gevolgd in de richting kunstacademie, binnenhuisarchitectuur en tekenen. Zij schrijft al 15 jaar voor Verzamelen magazine, maar beleeft ook veel plezier aan het interviewen van mensen die iets ‘maakt niet uit wat’ verzamelen. Zo heeft ze bijvoorbeeld iemand geïnterviewd die wc-potten verzamelde. Anneke publiceerde twee boeken over poppen: ‘Furga’ en ‘Fleur en Italiaanse poppen’ en is zelf een gedreven (veel)verzamelaar.
Janneke van der Veer (1953)

Janneke van der Veer (1953)

Schrijft vanaf 1987 voor Verzamelen magazine. Haar hart ligt bij (oude) kinderboeken, maar ze schrijft ook over tal van andere onderwerpen. Ze vindt het leuk om mensen te interviewen over hun – vaak bijzondere – collecties. Ze studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland, een studie die ze in 2005 afrondde met een doctoraalscriptie over de jeugdpoëzie van Han G. Hoekstra (1906-1988). Zij is eigenaar van een tekst- en redactiebureau en hoofdredacteur van Boekenpost. Samen met Joke Linders schreef zij De stoute kinderen van Han en Annie (2006), over de kinderversjes van Han G. Hoekstra en Annie M.G. Schmidt. In 2007 verscheen van haar hand Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives en in 2009 Knikkers & kauwgomballen. Over kindercultuur.
Don van Gool

Don van Gool

Begon 20 jaar geleden met schrijven voor Verzamelen magazine. Van huis uit heeft Don aardrijkskunde en biologie gestudeerd en heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Zijn vakgebied is aardrijkskunde maar zijn passie is auto´s. Hij bezit zelf vier oldtimers. Don is autorubrieken gaan schrijven voor Verzamelen magazine. Hij heeft een tv-programma gemaakt genaamd ´Het Portret´. Tevens heeft hij een boek gepubliceerd, De Mahy Story.
Kees van Kemenade

Kees van Kemenade

Leraar geschiedenis in Waalwijk, schrijft ruim 24 jaar voor Verzamelen magazine. Zelf verzamelt hij stoommachines en vinyl, met een voorkeur voor onder andere Van Morrisson. Ook heeft hij een aantal boeken geschreven. Hij heeft een voorkeur voor verzamelingen met een historisch aspect. In zijn grote huis is inmiddels genoeg ruimte voor al zijn verzamelingen. Daarnaast schrijft Kees ook nog voor andere bladen zoals huis-aan-huis bladen en heeft hij lange tijd een radioprogramma gehad.
Wilma Verhoeven

Wilma Verhoeven

Schrijft al 15 jaar voor Verzamelen magazine en heeft ook jaren voor het Poppen- en Berenblad geschreven. Zij werkt in een peuterspeelzaal en verzamelt oud kinderspeelgoed, oude poppen, oude (onder)kleding en oude kleding als doopjurkjes, etc. Wilma heeft een poppenhuis gemaakt waarmee ze een aantal keren op televisie is geweest.
Geraldine te Gussinklo

Geraldine te Gussinklo

Mijn naam is Geraldine te Gussinklo en sinds 2016 ben ik hoofdredacteur van Verzamelen Magazine. Hoewel ik zelf geen verzamelaar ben werd ik de eerste keer dat ik het blad Verzamelen Magazine inkeek meteen verliefd; de veelzijdigheid aan artikelen maakt het blad een genot om te lezen voor iedereen met een brede belangstelling. U leest niet alleen over de meest uiteenlopende particuliere verzamelingen – van vliegenmeppers tot vintage scooters en van antieke sieraden tot Aziatisch keramiek – maar ook over musea, veilingen, restauraties en alles wat verder bij het verzamelen van antiek en curiosa komt kijken. Ik heb zowel Nederlands als kunstgeschiedenis gestudeerd, en die twee interessegebieden komen samen in mijn functie als hoofdredacteur van Verzamelen. Ik streef ernaar om elk nummer weer de interessantste verzamelingen aan de lezer te laten zien, in goedgeschreven teksten die met fraaie foto’s zijn opgeluisterd. Onze bedreven vaste auteurs en ik brengen in onze artikelen de passie van de verzamelaar op u over.