Lia Bernaert, winnaar 2017

Lisa-Bernaert

Winnaar in de categorie dames: Lia Bernaert uit Amstelveen met haar verzameling puddin­gvormen. Met een pudding­vormen verzameling van zo’n 800 verschil­lende vormen van aarde­werk en glas, oude pudding­verpakkingen, blikken en blikjes en last but not least een tiental custard glaasjes.

“Deze verzameling heb ik in de loop van 35 jaar opgebouwd. Nooit had ik verwacht dat ik er na 35 jaar nog zoveel plezier aan zou beleven en nog net zo enthousiast ben, eigenlijk enthou­siaster, als 35 jaar geleden.
Dat komt natuurlijk omdat ik steeds meer kennis vergaard heb en er achter ben dat ik nog lang niet alles weet en bezit op mijn verzamel­gebied. Er is nog veel speur­werk te verrichten en dat is wat mij aantrekt.
Heel leuk is het ook om van gedachten te kunnen wisselen met mede-­verzamelaars. Dan wordt je wijzer en komen er veel verhalen over het verzamelen los. Dat is een extra dimensie bij het verzamelen, het gaat mij niet alleen om de heb!
In mijn geval is dat goed gelukt want 24 jaar geleden is er een Kring van Pudding­verzamelaars opgericht. Vanaf het eerste uur ben ik bij deze Kring betrokken geweest en nu nog immer actief.
Posted in dca
Facebook